Bygge dyrkingskasse

Bygge dyrkingskasse

Dyrking av grønnsaker hjemme blir mer og mer aktuelt for oss alle. Her er det bygget opp et enkelt «hügelbed» eller som noen kaller det – lasagnebed. Her legges det lagvis gamle stokker/kubber, halm og matavfall/kompost og plenklipp. Lasagnebed kan lages på...