Dyrking av grønnsaker hjemme blir mer og mer aktuelt for oss alle. Her er det bygget opp et enkelt «hügelbed» eller som noen kaller det – lasagnebed. Her legges det lagvis gamle stokker/kubber, halm og matavfall/kompost og plenklipp. Lasagnebed kan lages på friland eller i kasse slik som her.

Dyrkingskasse etter eget ønske og med størrelse og form tilpasset din hage? Kontakt oss gjerne for tilbud.