Hagabua i Vestråtparken i Ski fikk forlenget livet sommeren 2016. Restaurering utført av Espen S. Møller AS. Oppdragsgiver: Ski historielag.

Hagabua sin historie, se teksten nedenfor, er hentet fra informasjonskiltet som er skrudd fast på ytterveggen av Hagabua. Tekst og skilt har blitt til takket være Ski historielag, men sol og vær har gjort at teksten knapt er leselig. Historien er verdt å ta vare på.

Hagabua 1926 – 1990

Uleselig skilt om Hagabua sin historie. Laget av Ski historielag.

Tidens tann har bleket teksten på skiltet som forteller Hagabua sin historie. I sin tid satt opp av Ski historielag.

I 1926 overtok Georg «Goggen» Haga den kiosken som var oppført på eiendommen Sand ved jernbanebroa. Denne første kiosken lå på høyre side ved innkjøringen til Waldemarhøyveien.

Kiosken ble et samlingspunkt, og Haga skaffet seg etter hvert en stor kundekrets som satte pris på hans gode humor, imøtekommenhet og vennlighet.

Åpningstidene var kundevennlige, fra kl. 12.00-22.00 alle dager utenom 1. påskedag og 1. juledag da det var stengt. Kiosken ble i alle år drevet som en familiebedrift. Den eneste fast ansatte utenom familien var Lillemor Jensen som arbeidet i Hagabua i 20 år. Varesortimentet var frukt, tobakk, sukkervarer, is, ukeblader og aviser. Hagabua ble etter hvert også kommisjonær for Norsk Tipping og Pengelotteriet. Dette ble med årene den inntektskilden som sikret driften av kiosken da omsetningen sviktet på det øvrige vareutvalget.

Etter at Torvang (Næssbygget) var ferdig oppført i 1940 bygde Haga en ny kiosk på andre siden av Waldemarhøyveienn på en tomt han fikk leie av Norske Statsbaner. Den nye sekskantede kiosken var tegnet av arkitekt Olaf Strøm fra Ski og ble satt opp av byggmester Asbjørn Finstad. Snekker Arne Birger Davidsen fra Hebekk utførte oppdraget som sitt svennestykke i tømrerfaget. Den nye kiosken hadde en liten kjeller.

I 1991 ble det anlagt en gangbro ved siden av Jernbanebroa, og Hagabua måtte vike plass. Siste åpningsdag var 26. september 1990 etter at kioskvirksomheten hadde vært i drift med familien Haga som eiere i hele 64 år. I oktober ble bua fraktet til lageret hos Skeidar Møbler. Skeidar-leder Morten Andresen la planer om å benytte kiosken som et element i en kulturpaviljong i tilknytning til møbelhuset i Nordbyveien. En plan som aldri ble realisert.

I 1993 fremmet Per Halvard Riseng et forslag om å plassere Hagabua ved enden av gågata i Idrettsveien der denne møter Jernbaneveien. Planen ble stilt i bero da Storsenterutbyggingen i Ski begynte å ta form.

I 1996 ble Hagabua flyttet tilbake til Ski sentrum. Den ble plassert på eiendommen Mercano i Jernbaneveien og tatt i bruk for uteservering ved Arnies Pub. I 1997 ble kiosken fjernet fra jernbaneveien. Den tilbrakte på ny en tid på lager før den i 2001 ble fraktet tilbake til sentrum og plassert på kommunens eiendom Vestraat, noen hundre meter fra sin opprinnelige plass ved jernbanebroa.

Der har kiosken stått siden, litt alene og forlatt, midt på en rufsete plen i en forsømt park. Ski Historielag har sett til kiosken og fundert over hva som skulle skje med den videre. Inntil sommeren 2016. Da ble selve Vestråtparken (området foran Waldemarhøy)  rustet opp ved hjelp av arkitekt- og landskapsarkitektstudenter (prosjektet: Trestykker 2016). Økonomisk bistand fra sponsorer, foreninger og Ski kommune gjorde dette mulig. Ski historielag ville også bidra til løftet og så muligheten for å innlemme Hagabua i prosjektet. Men, kiosken trengte pleie og omsorg blant annet i form av ny kledning. Det var der vi kom inn i bildet.

Hagabua i Vestråtparken i Ski senvinteren 2016 før restaurering.

Hagabua i Vestråtparken i Ski senvinteren 2016 før restaurering. Den gamle kiosken bar sterkt preg av å ha blitt forsømt. Kledningen var råtten av stadig fukt og dårlig vedlikehold.